• Air Cargo RFS
  • Une sécurité garantie
  • Nos certifications
  • Transport international

Fuvarszervező

Prevost Párbeszéd Szabályok

Kérünk mindenkit, hogy a Prevost Párbeszéd csoportot a munkavégzéssel és különböző, ehhez kapcsolódó témák megtárgyalásával kapcsolatos kulturált párbeszédre használja és kerülje az ettől eltérő témákat, illetőleg kerülje a becsület, jó hírnév megsértésére vagy más vélemény-nyilvánításának szabadságát sértő megjegyzéseket, bejegyzéseket. Mivel itt a munkáltató és köztetek valósul meg párbeszéd, ezért ez hivatalos kommunikációnak minősül a munkáltató és köztetek, amelyre érvényesek a mindenkori munkajog szabályai. A párbeszédbe tett bejegyzéseiteket a csoport minden tagja látni fogja, így az a csoport tagjai számára nyilvánossá és megismerhetővé válik. A párbeszéd során minden bejegyzés –így az esetleg abban foglalt személyes adatok megadása is - önkéntesen tehető, abból senkit hátrány nem ér, hogy nem tesz bejegyzést. Ha viszont tesz bejegyzést és annak tartalmában személyes adatok is megadásra kerülnek, akkor az a párbeszéd céljából önkéntesen megadott személyes adatnak minősül és azt a célhoz kötötten kezelheti a munkáltató és a FB. Aki úgy érzi, hogy nem szeretné, hogy felvetéseit mindenki megismerje, az külön is kommunikálhat velünk akár postai úton, akár egyéb elérhetőségeinken. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy azt, aki munkajogi, személyiségi jogi vagy FB előírást sért a bejegyzésével, annak a bejegyzését eltávolítsuk, majd végső soron a csoportból kizárjuk. A Prevost Párbeszéd csoportnak csak aktív munkavállalók lehetnek a tagjai.
A jelen csoportban közölt információk, ötletek, felvetések mind a munkáltató üzleti titkát képezik, így a csoportba tett közlést vagy annak tartalmát a munkáltató írásbeli hozzájárulása nélkül illetéktelen harmadik személlyel megosztani tilos, az munkajogi titoksértésnek minősül. A csoport zárt csoport, abba illetéktelen harmadik személyt meghívni vagy felvenni nem lehet csak a munkáltató írásbeli hozzájárulásával.
A Prévost Párbeszéd csoportban felvetett témák és javaslatok célja a vita, párbeszéd megindítása és azok nem minősülnek ajánlatnak a munkáltató részéről, a munkáltató az ajánlati kötöttséget kizárja. A Prevost Párbeszéd csoportban felvetett témákból csak akkor ered bármely kollégának anyagi joga, ha erről külön írásban és kifejezetten megállapodnak a munkáltatóval.
A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Prevost Párbeszéd csoport kommunikációját moderálja, annak szabályrendszerét kiegészítse és abból az oda nem illő vagy jogsértő bejegyzéseket eltávolítsa és emiatt senki igénnyel nem élhet a munkáltató felé.

Online

Nous avons 293 invités et aucun membre en ligne